مقاله کنه هاي کودزي و خاکزي خانواده هاي Macrochelidae وPachylaelapidae در منطقه شرق استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنه هاي کودزي و خاکزي خانواده هاي Macrochelidae وPachylaelapidae در منطقه شرق استان گلستان :
تعداد صفحات :12

کنه ­های خانواده­ های Macrochelidae و Pachylaelapidae در بالاراسته Parasitiformes و بالاخانواده Eviphidoidea قرار دارند. این کنه­ ها بیشترکودزی و خاکزی بوده و دارای زندگی آزاد و جز شکارگرهای مهم نماتودهای انگل گیاهی, تخم و لارو مگس ­ها بوده و اهمیت ویژه ­ای در کنترل بیولژیک آن­ ها دارند. به منظور بررسی گونه ­های کنه­ های خانواده ­های Macrochelidae و Pachylaelapidae در شرق استان گلستان, نمونه ­برداری به روش­های معمول از خاک, کودهای دامی, کمپوست و هوموس طی سال 1388 انجام گرفت, در مجموع 2 جنس و 8 گونه متعلق به خانواده Macrochelidae و 2 جنس و 3 گونه متعلق به خانواده Pachylaelapidae جمع ­آوری و مورد شناسایی قرار گرفت. در بین آن­ ها یک گونه اولین گزارش از ایران است که با علامت (*) مشخص شده است. اسامی گونه­ ها به ترتیب خانواده و جنس­ به شرح زیر است: 1. Macrochelidae Vitzthum, 1930 Macrocheles glaber (Muller, 1860) M. merdarius (Berlese, 1889) M. subbadius (Berlese, 1904) M. robustulus (Berlese, 1904) M. muscaedomesticae (Scopoli, 1772) M. nr. peniculatus Berlese, 1918 Glyptholaspis confusa (Foa, 1900) G. americana (Berlese, 1888) 2. Pachylaelapidae Berlese, 1913 Pachylaelaps karawaiewi Berlese, 1921 P. grandis Koroleva, 1977 Olopachys compositus * Koroleva, 1976

لینک کمکی