مقاله گزارش خسارت شب پره (Streblote siva Lefebvre. (Lep: Lasiocampidae روي درختان کونوکارپوس در استان‌هاي جنوب و جنوب غربي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش خسارت شب پره (Streblote siva Lefebvre. (Lep: Lasiocampidae روي درختان کونوکارپوس در استان‌هاي جنوب و جنوب غربي ايران :
تعداد صفحات :10

پروانه برگ­خوارStreblote siva (Lep: Lasiocampidae) به عنوان آفت درختان کونوکارپوس در استان­های خوزستان, بوشهر و هرمزگان معرفی می­شودد. گیاه کونوکارپوس به­تازگی از کشورهای عربی همسایه به ایران وارد شده و در استان­های جنوب و جنوب غربی شامل خوزستان, بوشهر و هرمزگان در فضاهای شهری به طور وسیع کشت شده است. در این بررسی مشخص شد که این حشره دارای 5 سن لاروی است و به شدت از برگ­های گیاهان میزبان به­ویژه کونوکارپوس تغذیه کرده و ضمن ایجاد خسارت شدید به برگ­ها موجب ضعف عمومی درخت و کاهش شدید رشد می شود. این حشره در خوزستان و بوشهر 1-2 نسل در سال دارد. با توجه به گسترش بسیار زیاد کاشت گیاه کونوکارپوس در سطح بسیار وسیع در استان­های جنوب و جنوب غربی ایران, این شب پره ممکن است به زودی به عنوان یک آفت کلیدی نه تنها درختان کونوکارپوس را تهدید کند بلکه توسعه جنگل­های کنار را نیز به خطر اندازد. این گزارش به هدف پیش آگاهی از طغیان حشره و تلاش در کنترل و تعدیل جمعیت این آفت و جلوگیری از خسارت آن برای محققین و متولیان امر می­باشد.

لینک کمکی