مقاله ويژ‌گي­هاي زيستي کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ويژ‌گي­هاي زيستي کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

بادام از محصولات باغی مهم ایران بوده و در دنیا, سهم عمده‌ای در تولید دارد. یکی از آفات مهم این محصول, کنه جوانه (Acalitus phloeocoptes (Nalepa بوده که خسارت آن همراه با علائم خشکیدگی جوانه‌ها روی شاخه‌های دو ساله می‌باشد. در این مطالعه پارامترهای زیستی شامل طول دوره رشدی و طول عمر افراد ماده و نر, تعداد تخم گذاشته شده توسط کنه ­های ماده, طول مدت یک نسل در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی با دمای 5/0±25 درجه سلسیوس, رطوبت نسبی 5±60 درصد و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار‌گرفت. طی سال های 1392 و 1393 نکات مهم در چرخه زندگی این کنه در استان خراسان رضوی مورد مطالعه قرار‌گرفت. میانگین طول دوره رشدی ماده­ها 020/0±8/16 و نرها 25/0 ±57/16 روز تعیین شد. تعداد تخم کنه­ های ماده در طول زندگی معادل 35/0±3/33 عدد, میانگین طول عمر افراد ماده 25/0±57/15 و نرها 12/0±53/10 روز به دست آمد. یک نسل آفت در ماده­ها 8/37-35/29 و در نرها 6/36-85/28 روز به طول انجامید. این کنه در فلس‌های جوانه‌های یک­ساله میزبان ایجاد گال نموده و مانع رشد جوانه­ ها می‌شود. نتایج نشان داد که زمستان­گذرانی این کنه به صورت پوره (پروتوژین) داخل گال بوده و در نیمه اسفند مهاجرت اولین بالغین به خارج از گال آغاز می‌شود. ایجاد گال با تورم بافت های کنار جوانه ­ها و همزمان با شروع رشد رویشی میزبان, اتفاق افتاد. تخمریزی در سال اول و دوم مطالعه, به­ ترتیب در ابتدای خرداد و انتهای اردیبهشت صورت پذیرفت. همچنین مناطق انتشار این کنه در شهرستان‌های سبزوار, کاشمر, نیشابور, تربت جام و تربت حیدریه در استان مشخص شد. بررسی‌ها نشان داد که این کنه روی جوانه ­های درختان آلو و زردآلو نیز ایجاد گال می‌نماید.

لینک کمکی