محاسبه ضرايب انباشت پرتودهي تابش هاي گاما براي چشمه هاي صفحه اي و تيغه هاي دولايه آب و سرب و بررسي تاثيرات پراکندگي همدوس بر اين ضرايب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن محاسبه ضرايب انباشت پرتودهي تابش هاي گاما براي چشمه هاي صفحه اي و تيغه هاي دولايه آب و سرب و بررسي تاثيرات پراکندگي همدوس بر اين ضرايب :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش فيزيک ايران

تعداد صفحات :8

در این مقاله ضرایب انباشت پرتودهی تابش های گاما برای چشمه های صفحه ای و تیغه های دولایه آب و سرب محاسبه شد و تاثیر پراکندگی های همدوس که در چنین هندسه و کاربردی کمتر مورد توجه قرار گرفته, در نظر گرفته شده است. در این کار, در مرحله اول, ضرایب انباشت پرتودهی تابش های گاما بدون تاثیر پراکندگی همدوس برای چشمه صفحه ای نرمال و تیغه های دولایه آب- سرب و سرب- آب به کمک کد محاسباتی MCNP محاسبه شدند و در مرحله دوم ضرایب ذکر شده با تاثیر پراکندگی همدوس محاسبه شده و تاثیر پراکندگی همدوس و هم چنین تابش فلورسانس بر ضرایب انباشت پرتودهی بررسی شد. در اثر پراکندگی همدوس, ضرایب انباشت به ویژه در انرژی های پایین چشمه و مقادیر بزرگتر پویش آزاد میانگین در هر دو لایه, افزایش می یابد. با توجه به دقت بالای محاسبات از نظر آماری و سطح مقطع های به کار رفته, نتایج کامل تری نسبت به کارهای قبل در هندسه ذکر شده به دست آمدند.
کلید واژه: MCNP, مونت کارلو, ضریب انباشت تابش گاما, پراکندگی همدوس, تابش فلورسانس

لینک کمکی