بررسي خواص اپتيکي فيلم نازک ZnS به روش تبخير در خلاء (PVD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خواص اپتيکي فيلم نازک ZnS به روش تبخير در خلا (PVD) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش فيزيک ايران

تعداد صفحات :6

لایه های نازک ZnS در دو دمای مختلف زیر لایه Co25 و Co200 و در ضخامت های مختلف 100nm-600nm بر روی زیرلایه شیشه به روش تبخیر در خلا لایه نشانی شدند. طیف جذب و عبور برای تعیین گاف انرژی, ضریب جذب و ثابت خاموشی نمونه ها تهیه گردید. از بررسی این طیف ها مشخص شد که با کاهش دمای زیر لایه گاف اپتیکی نمونه ها کاهش وبا کاهش ضخامت آنها گاف اپتیکی افزایش می یابد. این پدیده می تواند به اثر کوانتمی سایز ذرات نسبت داده شود.
کلید واژه: لایه های نازک سولفید روی, تبخیر گرمایی, لایه پنجره در سلول خورشیدی

لینک کمکی