تحليل شبکه اي؛ روشي جديد براي حل مسايل مديريتي و سياستي در راستاي توسعه صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل شبکه اي؛ روشي جديد براي حل مسايل مديريتي و سياستي در راستاي توسعه صنعتي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توسعه تکنولوژي صنعتي

تعداد صفحات :14

مشکل شناسی یا مساله شناسی در ارائه راه حل های مدیریتی و سیاستی نقش اساسی دارد؛ زیرا امروزه برای حل یک مساله علاوه بر لزوم بررسی خود مساله, به همان میزان ضرورت بررسی مسایل مرتبط مطرح می باشد. در حوزه صنعت نیز که پیچیدگی و درهم تنیدگی مسایل به دلیل پیشرفت فناوری ها و نیازهای صنعتی بیشتر شده است, استفاده از روش های جدید که امکان حل مسایل سیاستی و مدیریتی را به صورت میان رشته ای و با نگرش جامع و سیستمی به موضوعات و مسایل مرتبط میسر سازد, ضروری است. "تحلیل شبکه ای" از تازه ترین روش های مطرح شده می باشد که در خصوص حل مساله, شناخت روابط, تصمیم سازی, تصمیم گیری, سیاست گذاری و مدیریت موثر واقع شده و امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مساله با مسایل مرتبط را میسر می سازد. این مقاله با هدف معرفی روش تحلیل شبکه ای و مبانی, اصول نظری و معیارها تهیه شده و مطالعات داخلی و خارجی در حوزه حل مسایل صنعتی را بررسی می کند. جمع بندی نشان می دهد که این روش برای حل برخی مسایل در حوزه صنعتی و در راستای توسعه صنعتی مناسب و قابل توصیه می باشد.
کلید واژه: تحلیل شبکه ای, مسایل سیاستی و مدیریتی, توسعه صنعتی, نگرش سیستمی

لینک کمکی