ارائه الگويي براي برنامه ريزي راهبردي فناوري: مطالعه موردي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه الگويي براي برنامه ريزي راهبردي فناوري: مطالعه موردي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توسعه تکنولوژي صنعتي

تعداد صفحات :24

در جهان پر از تغییر امروزی, فناوری به تنها سلاح رقابتی کشورها تبدیل شده است. امروزه سازمان ها از تغییرات فناوری به عنوان وسیله ای جهت ایجاد فرصت برای کسب وکارهای خود استفاده می نمایند. لذا ایجاد تغییرات فناورانه و یا دنباله روی موثر این تغییرات نیازمند راهبردهای مدونی جهت ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی تلاش های درون سازمان است. اما در اغلب متون تخصصی مفهوم تدوین راهبرد فناوری با درجه ای از پیچیدگی و ابهام نقل شده است که بکارگیری الگوها و مدل های ارائه شده را با مشکل مواجه ساخته است. برای مثال در مدل هکس- مجلوف مشخص نشده است که اگر سازمان مورد بررسی یک سازمان خدماتی باشد چگونه می توان واحدهای راهبرد فناوری را مشخص نمود. و در حالتی کلی تر این نقیصه یعنی ابهام در برخورد با سازمان های خدماتی را می توان در بیشتر مدل های ارائه شده برای تدوین راهبرد فناوری مشاهده نمود. بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده تا با تلفیق نظریات موجود الگویی ملموس و مبتنی بر واقعیت های بومی کشور پیشنهاد گردد که نه پیچیدگی های تعریف واحدهای فنی راهبردی و ... را داشته باشد و نه مشکلی در لحاظ کردن راهبردهای موجود داشته باشد. در انتها نیز به منظور تبیین بیشتر موضوع, تدوین راهبرد فناوری برای یک شرکت خدماتی در قالب مطالعه موردی ذکر گردیده است.
کلید واژه: راهبرد فناوری, مدل هکس- مجلوف, مدل لیتل, مدیریت فناوری, ژئوتکنیک

لینک کمکی