شناسايي باقيمانده آنتي بيوتيك در شير خام گاو در منطقه ايلخچي (جنوب غرب تبريز) در بهار سال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي باقيمانده آنتي بيوتيک در شير خام گاو در منطقه ايلخچي (جنوب غرب تبريز) در بهار سال 1388 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :8

مقدمه: امروزه وجود باقیمانده های آنتی بیوتیکی در شیر یکی از دغدغه های اصلی صنعت شیر می باشد و روش های مختلفی جهت اطمینان از سلامت شیر مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین میزان باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر خام گاو بود.مواد و روش ها: برای مطالعه 50 نمونه شیر خام گاو از مراکز جمع آوری شیر منطقه ایلخچی (واقع در جنوب غرب شهر تبریز) از فروردین تا خرداد ماه 1388 بصورت تصادفی اخذ گردید. نمونه ها با استفاده از آزمون کوپن (CMT) مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از 50 نمونه برداشته شده شیر خام گاو در منطقه ایلخچی (واقع در جنوب غرب شهر تبریز) در 5 نمونه یعنی 10 درصد کل نمونه ها باقیمانده آنتی بیوتیک مشاهده گردید.نتیجه گیری: به نظر می رسد که نیاز به مطالعات تکمیلی تر برای تعیین دقیق نوع داروی آنتی بیوتیک در شیرهای مصرفی در منطقه وجود دارد.
کلید واژه: ایلخچی, باقیمانده آنتی بیوتیک, شیر خام

لینک کمکی