بررسي برخي ويژگيهاي تاثيرگذار «پله پله تا ملاقات خدا»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي برخي ويژگيهاي تاثيرگذار (پله پله تا ملاقات خدا) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

تعداد صفحات :18

در این مقاله به بررسی ویژگیهای سبکی یکی از آثار عبدالحسین زرین کوب پرداخته شده و اینکه ویژگی عمومی سبک نوشتاری کلیه آثار استاد, نثری هنری – تحقیقی است و در مجموع نثری منحصر بفرد. اما برخی خصوصیات دیگری در این اثر است, که تنها به دلیل قالب رمان گونه ای بودن آن و دیگر بحث (مخاطبان عادی) کتاب, سبب گشته اثر یاد شده, به عللی که ذیلا در این مقاله طرح و بررسی شده است, از دیگر آثار استاد ممتاز گشته و بدین وسیله اثر را نزد تمام طبقات مختلف خوانندگان اعم از (افراد عادی) و غیر آن بویژه استادان ادب فارسی و دانشگاهیان مقبول واقع گردانیده و با اقبال چشمگیری مواجه گشته است.
کلید واژه: زرین کوب, پله پله تا ملاقات خدا, نثر شیوا و هنری, سبک نوشتاری

لینک کمکی