کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران

تعداد صفحات :9

پدیده ازدحام یکی از مشکلات مهم پیش روی طراحان شبکه های کامپیوتری است و در سال های اخیر باعث کاهش کارایی شبکه ‌ها شده است. تاکنون روش‌ های مختلفی به منظور پیشگیری و کنترل این پدیده پیشنهاد شده ‌اند که بر اساس تئوری کنترل می ‌باشند. بدین منظور می توان ساختار حلقه بسته فرایند انتقال داده ها در شبکه های کامپیوتری را بدین صورت در نظر گرفت که در آن, کنترل کننده ای از خانواده مدیریت پویای صف (AQM) به منظور پیاده سازی در مسیریاب های شبکه طراحی شده و بقیه شبکه از دید مسیریاب, به عنوان سیستم هدف کنترل یا پلنت تعریف می شود. در زمینه طراحی کنترل کنندهAQM , تحقیقات بسیاری صورت گرفته است و کنترل کننده های متعددی طراحی شده است. در این مقاله کنترل مود لغزشی بعنوان کنترل کننده AQM معرفی شده است. کنترل مود لغزشی در مقابل نامعینی های مدل سازی و اغتشاشات وارد شده تا حدود زیادی مقاوم است. در کنترل مود لغزشی, مسیرهای حالت باید به یک سطح از پیش تعریف شده (سطح لغزش), در یک مدت زمان محدود رسیده و در طول زمان در همان سطح باقی بماند. حرکت بر روی سطح لغزش, مستقل از نامعینی ها می باشد؛ لذا این تکنیک یکی از روش های کنترل مقاوم می باشد. بعد از پیاده سازی کنترل مود لغزشی بر روی مدل شبکه, به کمک نرم افزار Matlab نحوه رفتار شبکه را در حضور این کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از چند کنترل کننده دیگر مقایسه گردید.
کلید واژه: کنترل ازدحام, مدیریت پویای صف, کنترل مود لغزشی, TCP/IP

لینک کمکی