اجتماعيات در ادب فارسي با نگاهي به سير انديشه و اعتقادات و اخلاقيات در ادب فارسي قرن ششم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اجتماعيات در ادب فارسي با نگاهي به سير انديشه و اعتقادات و اخلاقيات در ادب فارسي قرن ششم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادب فارسي (نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات :27

ادبیات تنها جولانگاه مطالعات زیبایی شناختی و بلاغی نیست. هر چند که اکثر مطالعات ادبی پیشین, از این دیدگاه انجام گرفته است. این مقاله, ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و رابطه میان جامعه و ادبیات و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا به چگونگی پیدایش دانش جامعه شناسی و چگونگی آگاهی یابی ادبیات از بعد اجتماعی خویش, پس از سپری کردن دوران بیهودگی, در اروپا می پردازد و نشان می دهد که بحث (اجتماعیات) تحت تاثیر چه بستر و فضایی, به وسیله نسل اول جامعه شناسی در ایران شکل گرفت. تمایز بین (اجتماعیات) و (جامعه شناسی ادبیات) و تعیین قلمرو این دو مفهوم نیز در این مقاله نمایانده شده است. این بحث آشکار می سازد که از طریق (اجتماعیات در ادب فارسی) می توان اوضاع اجتماعی ایران, تحول نگرش های اجتماعی در اعصار مختلف, تاثیر سلسله ها و نهادهای حکومتی, خواست های زمان, آداب و رسوم, فرهنگ ایران به طور عام و لحظات سیاه و سفید تاریخ ایران را در آیینه تمام قد ادبیات ایران دید.
کلید واژه: اجتماعیات, ایران, ادبیات, جامعه شناسی, جامعه شناسی ادبیات, کارکرد اجتماعی, بینش تطبیقی, قرن ششم

لینک کمکی