فاصله گذاري در بوف کور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فاصله گذاري در بوف کور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادب فارسي (نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات :25

برتولت برشت از جامعه شناسان و نمایش نامه نویسانی است که اندیشه هایی پیشرو در زمینه هنر, نمایش نامه و داستان داشته است. مهمترین نظریه برشت (فاصله گذاری) نام دارد که تحت تاثیر رهیافت های فرمالیستی از جمله آشنایی زدایی و برجسته سازی بوده است. (فاصله گذاری) به معنی آفرینش شخصیت های تازه, غیرعادی, شگفت انگیز و بیگانه در اثر است.نظریه برشت پیش از همه در نمایش نامه کاربرد دارد. اما منتقدان می توانند آن را در داستان نیز به کار گیرند, به ویژه در داستان هایی که شخصیت های شگفتی دارند. بوف کور صادق هدایت دارای شخصیت بی هویت, پوچ انگار و غریبه ای است که برای مخاطب تازگی دارد. مقاله حاضر به بررسی داستان بوف کور بر پایه نظریه فاصله گذاری برشت و گرایش های اجتماعی-سیاسی وی می پردازد.
کلید واژه: برشت, بوف کور, داستان, فاصله گذاری, هدایت

لینک کمکی