نمادشناسي داستان مرد درويشي که کوزه اي آب براي خليفه برد (از مثنوي مولانا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نمادشناسي داستان مرد درويشي که کوزه اي آب براي خليفه برد (از مثنوي مولانا) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهي

تعداد صفحات :25

مثنوی مولوی از آثار ارزنده ای است که می تواند از زاویه روان کاوی بررسی شود. از میان روان کاوان و روان شناسان, نظریات کارل گوستاو یونگ با آثار عرفانی, داستان ها و اسطوره ها قابل تحلیل است. آنچه یونگ را به مولانا نزدیک می کند اهمیت و ارزشی است که وی برای خودآگاهی و کمال قایل است و این همان چیزی است که مولانا در سراسر مثنوی انسان را به سوی آن فرا می خواند. همچنین شناخت مولانا از جنبه های پنهان روان آدمی که از مبانی و اصول نظریات یونگ است, به رغم عدم تفکیک, طبقه بندی و نام گذاری این جنبه ها, در ایجاد این پیوند و سازگاری موثر است. در این مقاله جنبه های نمادین داستان مرد اعرابی درویشی که کوزه آبی برای خلیفه برد و ماجرای او با زنش تحلیل و بررسی می شود. نگاه به ظاهر متناقضی که مولانا و مرد درویش نسبت به زن دارند می تواند ریشه در کشمکش موجود در بخش ناخودآگاه روان انسان و کهن الگوی آنیما و دوگانگی آن داشته باشد. همچنین به سایر نمادهایی که به نوعی با روان انسان در ارتباط اند, اشاره می شود.
کلید واژه: مولانا, ناخودآگاه, آنیما, کشمکش, خودآگاهی

لینک کمکی