تخمين تابع قيمت هدانيک مسکن شهري خرم آباد با داده هاي مقطعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخمين تابع قيمت هدانيک مسکن شهري خرم آباد با داده هاي مقطعي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :35

در این تحقیق, مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق, تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو, تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین, امنیت اجتماعی, بر ساختمان, اسکلت, نما, عرض کوچه یا خیابان, فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین, نتایج نشان داد, امنیت اجتماعی, بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر, اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق, پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.
کلید واژه: مسکن, قیمت هدانیک, خرم آباد

لینک کمکی