مفهوم و آثار بطلان نسبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مفهوم و آثار بطلان نسبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :29

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معینی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرار داده و تا زمانی که ذی نفع تعرضی نسبت به قرارداد ننماید, قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. اما اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع (در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تایید شود, اصولا جز در موارد استثنائی, قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران, چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامانوس بوده, ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد, زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.
کلید واژه: بطلان نسبی, بطلان مطلق, قرارداد, عطف به ماسبق شدن, ابطال

لینک کمکی