اقتصاد دانش بنيان و توسعه پايدار (طراحي و آزمون يک مدل تحليلي با داده هاي جهاني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اقتصاد دانش بنيان و توسعه پايدار (طراحي و آزمون يک مدل تحليلي با داده هاي جهاني) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :34

این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می دهد. با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف باید متضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر, اصلاح الگوی توزیع درآمد و بهبود محیط زیست باشد, این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های آماری جهانی مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی, رابطه معنی داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق, قابل تائید بودن کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس در مقیاس جهانی است. در مورد توزیع درآمد نیز الگوی نظری کوزنتس تا حدودی مشهود است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می پردازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض, به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی و اقتصادی, مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان, و کاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی, بویژه در فرایند جهانی شدن, تولید و تجارت است.
کلید واژه: اقتصاد دانش بنیان, توسعه پایدار, توزیع درآمد و حفظ محیط زیست, جهانی شدن

لینک کمکی