بررسي روند تغييرات نقش و جايگاه موقوفات زنان از دوره صفوي تا عصر حاضر (مطالعه موردي شهرستان هاي بيرجند، در ميان، سربيشه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روند تغييرات نقش و جايگاه موقوفات زنان از دوره صفوي تا عصر حاضر (مطالعه موردي شهرستان هاي بيرجند, در ميان, سربيشه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :25

زنان به عنوان نیمی از جمعیت موثر جامعه, همواره در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی, حضوری فعال دارند. عرصه وقف به عنوان یکی از صحنه های حضور زنان, کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در محدوده استان خراسان جنوبی انگیزه های گوناگونی برای وقف اموال در بین بانوان وجود دارد. در این منطقه همچون سایر نقاط کشور, زنان بخشی از اموال خود را در دوره های گوناگون صرف انجام امور خیریه نموده اند که این امر از یک سو نشان دهنده حس خیرخواهی و از سوی دیگر نشانگر موقعیت و استقلال مالی زنان می باشد. در دوره صفویه که مبدا جدیدی در پدیده وقف در تاریخ ایران است و در دوره های پس از آن تا انقلاب اسلامی ایران, همواره وقف اموال و املاک توسط بانوان نیکوکار وجود داشته است. در پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی شکل گرفت, بررسی ها نشان داد بیشتر واقفین زن در محدوده پژوهش, در دوره قاجاریه و بیشترین کاربرد وقف اموال آنان بر تعزیه حضرت سیدالشهدا بوده است؛ البته روند رو به کاهش آن از دوره صفویه تا عصر حاضر مشهود بود.
کلید واژه: نهادهای فرهنگی و اجتماعی, موقوفات زنان, خراسان جنوبی

لینک کمکی