مقاله بررسي و تعيين ترسيب کربن آلي در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گياهي در قسمتي از اراضي استانهاي قزوين و زنجان*

بررسی خاکهای سه منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه اول به ناحیه قارپوزآباد قزوین مربوط میگردد. خاکهای متعلق در این منطقه فوق العاده شور میباشند. گیاهان بومی از گونههای مشخص کننده خاکهای شور تشکیل یافته است. مقدار ترسیب کربن در عمق 30-0 سانتیمتری 273 تن و در عمق 100-0 سانتیمتری برابر 184 تن در هکتار اندازهگیری شده است. منطقه دوم مربوط میگردد به خاکهای گچی با گیاه معرف خاکهای گچی طارم مقدار ترسیب کربن در عمق 30-0 سانتیمتری 1303 تن و در عمق 100-0 سانتیمتری برابر 320 تن در هکتار تعیین شده است. بالاخره منطقه سوم در استان زنجان روی خاکهای آهکی زیر پوشش جو قرار گرفت

ترکيبات اسانس، خاصيت ضدباکتريايي و فعاليت آنتي‌اکسيداني اسانس اکوتيپ‌هاي مختلف Nigella sativa L. در رويشگاه‌هاي مختلف ايران

(Nigella sativa L.) با داشتن ترکیباتی از جمله آلکالوئید، فلاونوئید و تانن یکی از بهترین منابع آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی به شمار می‌رود. به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی، خاصیت آنتی‌باکتریال و فعالیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های مختلف این گیاه در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد اجرا گردید. در این آزمایش بذر این گیاه از رویشگاه‌های زراعی آن (لردگان، شهرضا، سمیرم، فلاورجان، مشهد، کاشمر و سبزوار) جمع‌آوری گردید. تهیه اسانس به روش تقطیر با آب و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه (GC/MS) انجام گرفت. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی اسان

مقاله بررسي مؤلفه‌هاي سرمايه جنسي در رمان‌هاي پر تيراژ فارسي

به سرمایه جنسی به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دیدگاهی تازه و قابل بررسی و تامل است. حکیم با الهام گرفتن از تقسیم بندی بوردیو درباره انواع سرمایه، عنوان می‌کند که سرمایه جنسی نقش مهمی را در مناسبات قدرت در سطوح مختلف جامعه ایفا می‌کند. ایشان اعتقاد دارد این سرمایه دارای 6 مولفه است و در فرهنگ‌های خاص می‌تواند مفاهیم این مؤلفه‌ها متعدد باشد. اگر اعتقاد داشته باشیم که ادبیات آیینه تمام نمای ملتهاست، بنابراین داستان و رمان می‌تواند در بازتابش فرهنگ عمومی جامعه، نقشی بسیار مهم و ارزشمندی را ایفا کند و اندیشه‌ها، باورها و عملکردهای ملتها را به یکدیگ