طراحي سيستم پيش‌هشداردهنده بحران بانکي نظام مند در بازار مالي ايران (با کاربرد زنجيره‌هاي مارکوفي)

هش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش‌هشداردهنده وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است. متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل‌برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی آنها به عنوان شاخص‌های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص‌ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل نشان می دهد که به خوبی توانس

طرح استقرار سامانه GIS و کاربرد آن در مديريت بروزرساني داده هاي مکان محور (مطالعه موردي: شهر مهاجران)

مقاله: امروزه استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در صنعت آب و فاضلاب مورد توجه مدیران و کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. در میان کاربردهای بیشماری که این سیستم در بخش های مختلف شرکت های آب و فاضلاب داراست میتوان به کاربرد آن در بخش مشترکین، بهرهبرداری از شبکههای آب و فاضلاب، آب بدون درآمد ، مدیریت شبکه توزیع و مدیریت فشار شبکه اشاره نمود. با توجه به ازدیاد تعداداشتراکات آب و فاضلاب و لزوم مدیریت و کنترل آنها و تهیه گزارشات بروز در مدیریت بهینه این بخش سامانه های GIS میتوانند ابزار قدرتمندی برای رسیدن به این هدف باشدمنطقه مورد مطالعه در این پ

شناسايي و اولويت‌بندي راهکارهاي کاهش هزينه زنجيره‌تأمين کابل و تجهيزات نيروگاهي با استفاده از مهندسي ارزش

ش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش می‌باشد که ضمن کاهش هزینه‌های غیرضروری و حفظ کارکرد اصلی، منجر به افزایش کارایی می‌گردد. امروزه این تکنیک به‌منظور کاهش هزینه در صنایعی همچون برق که با هزینه‌های بالا مواجه هستند استفاده می‌شود. از آنجا که در بسیاری موارد، کارایی پایین در زنجیره تأمین این صنعت منجر به افزایش هزینه‌ها‌ می‌گردد، لذا بهره‌گیری از گام‌های مهندسی ارزش بسیار اثربخش خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا با ترکیب مبحث زنجیره ارزش و روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندشاخصه نسبت به شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای کاهش هزینه در زنجیره تأمی