مقاله رابطه فيلوژنتيکي و خصوصيات پروبيوتيکي جدايه‌هاي لاکتيکي غالب خميرترش آرد کامل جو

ت :24هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص پروبیوتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه­های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو بود. ابتدا باکتری­های اسید لاکتیک جدا شده به کمک PCR دارای پرایمر اختصاصی شناسایی گردیدند. سپس ویژگی­های پروبیوتیکی آنها شامل زنده­مانی در شرایط شبیه­سازی شده دستگاه گوارش، اثر آنتاگونیستی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسیتوژنز، اشرشیا کلی و سالمونلا انتریکا به عنوان شاخص­های باکتریایی غذازاد، قابلیت تجمعی در برابر اشریشیا کلی و سالمونلا انتریکا به عنوان عوامل عفونی روده و همچنین مقاومت این جدایه­ها در برابر بر

مطالعه ي آزمايشگاهي تاثير سايز فنر بر مقاومت فشاري بتن در شرايط پس از آتش

س یا همایش : سومين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :12چکیده مقاله: بتن به عنوان یک ماده ی ساختمانی عملکردی ضعیفی در کشش داشته و این مساله باعث وقوع ترک و خزش می شود. با گذشت زمان و افزایش تنش ها، ترک ها زیاد شده و در عمق بتن نفوذ می کنند. به همین جهت از الیاف یا هر ماده ی دیگر جهت جلوگیری از رشد بیش از حد ترک ها استفاده می شود. در این مقاله به بررسی مقاومت فشاری و کششی بتن های حاوی فنر فلزی بازیافتی با قطرهای 8، 12 و 16 میلی متر در شرایط دماهای بالا پرداخته می شود. دماهای مورد بررسی عبارتند از 25، 100، 250، 500 و 700 درجه ی سانتی

مقاله مدل‌سازي اجزاي محدود جهت تخمين ظرفيت خمشي و ميزان بازتوزيع لنگر در اعضاي خمشي سراسري قاب‌هاي بتن مسلح تقويت شده با ورق‌هاي CFRP

نگر از جمله ویژگی‌های اعضای خمشی سراسری به شمار می‌رود و تخمین صحیح میزان بازتوزیع لنگر و ظرفیت باربری در قاب‌های سراسری تقویت شده با ورق‌های FRP به مراتب از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. برآورد واقع‌بینانه میزان بازتوزیع لنگر، حتی می‌تواند به طراحی براساس آن، در قاب‌های سراسری تقویت شده با ورق‌های کامپوزیت منتهی شود. لذا مقاله حاضر، با استفاده از روش اجزای محدود، به بررسی تحلیلی ظرفیت خمشی و میزان بازتوزیع لنگر قاب‌های سراسری تقویت شده خارجی با ورق‌های CFRP می‌پردازد. برای این منظور، 6 نمونه آزمایشگاهی شامل 2 نمونه کنترلی تقویت نشده و 4 نمونه ت