تاثير کتابخانه عمومي بر تروييج فرهنگ مطالعه

س یا همایش : اولين همايش ملي پژوهش هاي نظري و عملي در معماري و شهرسازيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: دنیای کنونی با توجه به ظهور تکنولوژیهایی مانند تلویزیون،ماهواره،تلفن همراه واینترنت ،دوران انفجار انتشارت و انقلاب اطلاعت خوانده میشود. پیشقراولان این عصر جدید، محققاننویسندگان، مترجمان، ناشران، کارگزاران و متخصصان چاپ، متخصصان ارتباطات و کامپیوتر و همچنینکتابداران ، اطلاع رسانان و آرشیویستها هستند. بنابر این توسعه و ترویج کتابخوانی امری ضروری به نظر میرسد و این امرموضوع و دغدغه ای بزرگ برای جوامع جهان مخصوصا جوامع در حال توسعه است.جهت ترویج

اثر کوآنزيم Q10 بر آستانه درد نوروپاتيک در موش صحرايي نر مدل CCI

یه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگانتعداد صفحات :12زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو به عنوان یکی از دلایل ایجاد درد نوروپاتیک شناخته شده است و Reactive Oxygen Species (ROS) عامل ایجاد آن می باشد. کوآنزیم Q10 به عنوان یک آنتی اکسیدان قادر به کاهش صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر کوآنزیم Q10 بر درد نوروپاتیک در مدل (Chronic Crash Injury (CCI روی موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 30 سر موش صحرایی بالغ نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 200-250 گرم در دانشکده پزشکی (پردیس همت) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. به روش انتخاب تصادفی، حیوانات

ارزيابي مقايسه اي نيروي زلزله در ساختمان متقارن ميان مرتبه بر اساس آيين نامه هاي مختلف ايران

س یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران،معماري و شهرسازي ايران معاصرتعداد صفحات :14چکیده مقاله: با پیشرفت علم و انجام مطالعات هرچه دقیق تر بر روی روش های طراحی و آنالیز سازه ها، آیین نامه های طراحی ساختمان ها مدام در حال تغییرند به این صورت که از سازه هایی که براساس آخرین ویرایش آیین نامه ها طراحی می گردند عملکرد بهتری در مقابل زلزله های محتمل انتظار می رود. از طرفی، روش های مرسوم طراحی سازه ها معمولا به دلیل سادگیشان است که فراگیر شده اند و بسیاری از مهندسین سازه ابتدا به ساکن بدون بررسی کم هزینه ترین طرح های ممکن به سراغ دستورات آیین نامه برای طرا